Utdanning og opplæring av personell
Forskningsfond, prosjekter etc. avdeling Kvinneklinikken
Hospitering ved KK: Plan for Hospiterende jordmødre ved føde/barsel