Nyansatte KK - e-læringskurs før oppstart v. 1.2, 09.07.2022