Nyansatte KK - e-læringskurs før oppstart v. 1.1, 10.06.2020