Ascitestapping på 4AC

Ascitestapping på 4AC v. 1.4, 18.06.2020

Indikasjon

Terapeutisk drenasje: store mengder ascitesvæske som gir pasienten plager.

Diagnostisk tapping: væske til nærmere undersøkelser.

 

Forberedelser

 • Må gjøres på undersøkelsesrom 6
 • Kontrollere HB, trombocytter og INR før tapping.
 • Medisinering: Mild sedasjon ved behov (5 mg Valium pr os ca 1 time før us).
 • Følg prosedyren lavrisikoprosedyrer for seponering av blodfortynnende medikamenter.  Blodprøver og seponeringsregime av blodfortynnende medikamenter ved ekstravaskulær intervensjon ved Avdeling for radiologi (Ikke tilgjengelig) 
 • Ultralyd bekreftet ascitesvæske. 
 • Navnelapper og ferdig utfylte prøveskjema 

 

Utstyr

 • Ultra-Pro Needle Guide pakke (inneholder guide, trekk til proben, 2 strikker, gele)
 • Punksjonstilsats til proben (flergangsbruk, vaskes i varmt vann etterpå, evt 75% desinfeksjonssprit)
 • Pigtailkateter (helst størrelse 7, evt 8,4)
 • Steril duk med kant
 • Skiftesett 
 • Klorhexidin m/farge.
 • 10 ml sprøyte
 • Rosa nål evt grønn nål 
 • Svart spinalnål 22G
 • Lidocain 10 mg/ml uten adrenalin
 • Skalpell (blå, spiss tupp)
 • 50 ml sprøyte m/ luer-lock
 • Mellomstykke med 3-veiskran
 • Oppsamlingspose/urinpose
 • Drainfix, spesialplaster til fiksasjon
 • Mefix, plaster til ekstra fiksasjon
 • Kompresser
 • Sterile hansker

     

Fremgangsmåte

Forklar prosedyren for pasienten. Planlegg inngrepet. Gjør klar utstyret. 

Lokaliser egnet innstikksted som ved større væskemengder (velg biopsiprogram). Venstre side fortrekkes. Sjekk med doppler at man ikke treffer større blodkar.

Innstikkstedet markeres på huden og punksjonstilsatsen settes på poben med rett vinkel innstilt.

Ta på steril ultralydpose og fest med strikk slik at posen holder seg på plass. Fest guiden utenpå punksjonstilsatsen. 

Vask aktuelt hudområde. Gi bedøvelse med Lidocain i hud og bukvegg. Bruk svart spinalnål med guide/nåleholder 22G (0,7mm). 

Snitt huden med skalpell.

Pakk ut og monter pigtailkateteret. Fyll kateteret med væske. Pass på å dra ned selve plastrøret på pigtailkateteret for å rette ut tuppen slik at du får kniven helt ned. 

Bytt guiden/nåleholderen til 8.4F, sett kateterspissen i kuttet og sjekk at punksjonsruten er riktig. Sjekk igjen med doppler at man ikke treffer større blodkar. 

Sett inn kateteret. Hold 2–3 cm over nåleholderen, dette gjør det mulig å ha god kontroll på kateteret selv ved bruk av kraft for å komme gjennom seige strukturer. Peritoneum er seig og kan løsne og trekke seg opp teltaktig omkring kateteret. Det kan derfor være nødvendig å være rask og bestemt når en fører kateteret inn.

Fokuser på tuppen av kateteret og sett det inn til det står med spissen litt inne i væsken. Når kateteret er vel inne i væsken trekkes trocharet tilbake, avstiveren holdes rolig og pigtailkateteret føres inn over avstiveren. Koble på mellomstykket og oppsamlingsposen. Bruk treveiskranen til å trekke ut væske med 50 ml sprøyte til prøvetaking. 

Kateteret fikseres med Drainfix og Mefix. Pass på at koblingene er godt festet. 

Lege på avdelingen må så vurdere videre dreneringsrutine. 

        

Prøvetaking

Alle prøveglass må påføres pasientens navn, fødselsnummer, dato og klokkeslett for når prøven er tatt.