Ascitestapping på 4AC

Ascitestapping på 4AC v. 1.5, 25.10.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket. 

 

Indikasjon

Terapeutisk drenasje: store mengder ascitesvæske som gir pasienten plager.

Diagnostisk tapping: væske til nærmere undersøkelser.

 

Forberedelser

 • Utføres med Philips  ultralydmaskin på rom 475, gyn.pol.
 • Kontrollere HB, trombocytter og INR før tapping.
 • Medisinering: Smertestillende og sedasjon ved behov (Oxynorm 5 mg, evt. 5 mg Valium pr os ca 1 time før us).
 • Følg prosedyren lavrisikoprosedyrer for seponering av blodfortynnende medikamenter.  Blodprøver og seponeringsregime av blodfortynnende medikamenter ved ekstravaskulær intervensjon ved Avdeling for radiologi (Ikke tilgjengelig) 
 • Ultralyd bekreftet ascitesvæske. 
 • Navnelapper og ferdig utfylte prøveskjema 

 

Utstyr

 • Verza guidance system fra CIVCO (inneholder guide, trekk til proben, 2 strikker, gele). Delene fra guidesett er engangs og kastes etter bruk.
 • Brakett til proben (flergangsbruk, braketten må ikke kastes. Legges i virkon i 1o min. Skal ikke steriliseres/ i autoklave.)
 • Pigtailkateter (drainage set størrelse 7 F x 30 cm)
 • Steril duk med kant
 • Skiftesett 
 • Klorhexidin m/farge.
 • 10 ml sprøyte + minispike
 • Lang nål (grønn/svart 88mm) 
 • Lidocain/Xylocain 10 mg/ml uten adrenalin, evt. Marcain
 • Skalpell (spiss tupp)
 • Mellomstykke med 3-veiskran
 • Oppsamlingspose/urinpose
 • Drainfix, spesialplaster til fiksasjon
 • Mefix, plaster til ekstra fiksasjon
 • Kompresser
 • Sterile hansker

 

Se bilder under "Relatert" - fanen.    

 

Fremgangsmåte

Forklar prosedyren for pasienten. Planlegg inngrepet. Gjør klar utstyret. 

Lokaliser egnet innstikksted som ved større væskemengder.

Velg biopsiprogram (Philips UL maskin): Velg abdominal probe. Velg program Gyn pelvis. Velg Biopsy, Velg Biopsy angle 5.

Innstikkstedet markeres på huden og punksjonstilsatsen settes på proben med rett vinkel innstilt.

Ta på steril ultralydpose og fest med strikk slik at posen holder seg på plass. Fest guiden utenpå braketten, velg guide str. 7F/2,3 mm. Velg vinkel 5 (se bilde guidesett nr. 2) 

Vask aktuelt hudområde. Gi lokalbedøvelse  i hud og bukvegg. Bruk grønn nål

Snitt huden med skalpell.

Pakk ut og monter pigtailkateteret. Fyll kateteret med væske. Pass på å dra ned selve plastrøret på pigtailkateteret for å rette ut tuppen slik at du får kniven helt ned. 

Sett kateterspissen i kuttet og sjekk at punksjonsruten er riktig. Sjekk igjen med doppler at man ikke treffer større blodkar. 

Sett inn kateteret. Hold 2–3 cm over nåleholderen, dette gjør det mulig å ha god kontroll på kateteret selv ved bruk av kraft for å komme gjennom seige strukturer. Peritoneum er seig og kan løsne og trekke seg opp teltaktig omkring kateteret. Det kan derfor være nødvendig å være rask og bestemt når en fører kateteret inn.

Fokuser på tuppen av kateteret og sett det inn til det står med spissen litt inne i væsken. Når kateteret er vel inne i væsken trekkes nålen tilbake, avstiveren holdes rolig og pigtailkateteret føres inn over avstiveren. Koble på mellomstykket og oppsamlingsposen. Bruk treveiskranen til å trekke ut væske med 50 ml sprøyte til prøvetaking. 

Kateteret fikseres med Drainfix og Mefix. Pass på at koblingene er godt festet. 

Lege på avdelingen må så vurdere videre dreneringsrutine. 

 

Prøvetaking

Alle prøveglass må påføres pasientens navn, fødselsnummer, dato og klokkeslett for når prøven er tatt.

Dokument «Cytologiske og histologiske preparater», ID 7793 - EQS (ihelse.net)