Pasientkoordinator/undervisningsmedarbeider HABU v. 1.3, 06.08.2021

Organisatorisk plassering

Seksjonsleder er nærmeste overordnede.

 

Kvalifikasjoner:

3-årig universitets/høyskoleutdannelse innen helse/sosialfag.

 

 

Pasientkoordinator

 

Ansvarsområde:

Pasientkoordinator utfører arbeidsoppgaver delegert fra inntaksteam/nærmeste overordnede.

Pasientkoordinator har selvstendig behandleransvar innen eget fagområde.

Pasientkoordinator plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, habiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og avdelingen.

Ansvar for at pasientkoordinering ved avdelingen i tråd med gjeldende lovverk og overordnet prosedyre ved SUS Prosedyre koordinator Helse Stavanger HF

 

Samarbeid:

Pasientkoordinator inngår i fagteam rundt det enkelte barn og har ellers nært samarbeid med andre faggrupper ved HABU og andre avdelinger ved SUS.

Pasientkoordinator samhandler med personell og instanser som har, eller vil få et behandlings- eller oppfølgingsansvar for pasienten.

 

Arbeidsoppgaver:

Være pasientkoordinator for enkeltpasienter og være familiens kontaktperson gjennom deler av eller hele forløpet ved HABU.

Bidra til at tjenestetilbudet oppleves som koordinert.

Ansvar for at koordinator funksjonen ved HABU er i tråd med gjeldende lovverk.

Bidra til å sikre oppfølging av arbeidet med Individuell Plan i avdelingen.

Prosedyrearbeid for å utvikle det sær- og tverrfaglige tilbudet i tråd med spesialisthelsetjenestens oppgaver.

Undervisning og veiledning internt og eksternt.

 

Dokumentasjon:

Etter lov om Helsepersonell § 40. Krav til journalens innhold m.m.

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

 

Fagutvikling:

Pasientkoordinator plikter å holde seg ajour innen eget fag og habiliteringsfeltet.

 

 

 

Kursmedarbeider

 

Ansvarsområde:

Kursmedarbeider utfører arbeidsoppgaver delegert fra avdelingsråd/nærmeste overordnede.

Kursmedarbeider plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, habiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og avdelingen.

 

Samarbeid:

Kursmedarbeider har nært samarbeid med andre faggrupper ved HABU, andre avdelinger ved SUS og andre aktuelle instanser.

 

Arbeidsoppgaver:

Oversikt over kursaktivitet internt ved HABU og koordinere denne.

Utvikle, planlegge og gjennomføre kurs rettet mot foreldre/foresatte i samarbeid med aktuelle faggrupper og fagpersoner.

Ved større kurs/arrangement ved HABU kan kursmedarbeider delta i prosessen.

Samarbeide med Lærings- og mestringssenteret ved behov.

Ansvar for ajourføring og videreformidling av aktuelt informasjonsmateriell.

Prosedyrearbeid for å utvikle det sær- og tverrfaglige tilbudet i tråd med spesialisthelsetjenestens oppgaver.

Undervisning og veiledning internt og eksternt.

 

Fagutvikling:

Undervisningsmedarbeider plikter å holde seg ajour innen eget fag og habiliteringsfeltet.