Blodgassmaskin

Blodgassmaskin v. 1.9, 08.11.2021

1.   Fabrikat/type

Apparattype: ABL 800 FLEX

Produsent: Bergman Diagnostika

 

2.   Plassering:

    Føden: Korridor 148N, ved treningsrom/urent lager

På 7H: Asfyxirom, 745K

 

3.   Apparatbeskrivelse

Blodgassmaskin

 

4.   Bruksområde

Blodgassmåling av navlestrengsblod.

 

5.   Tilleggsutstyr

Hepariniserte sprøyter, Safe pico fra Bergman diagnostica

 

6.   Bruksanvisning

Se brukermanual i skap over apparatet.

Opplæringsprogram i apparatet.

Avnavling/syre-base bestemmelse i navlestrengsblod

Blodgass: Bruk av ABL blodgass instrument på avdeling (Ikke tilgjengelig)

 

 

7.   Brukerfeil

For mye blod i sprøyten (mer enn 0,7 ml) anbefales ikke da blodet kan koagulere og ødelegge apparatet.

Luftbobler må fjernes da dette kan gi feil resultat.

Klaff til kapillærrør åpnes istedenfor klaff til sprøyte.

Blanding av prøven umiddelbart etter prøvetaking 10 ganger, i tillegg må prøven blandes 2 minutt direkte før analysering i maskinen for å sikre riktige prøvesvar.

 

8.   Avvik

Ved feil på Medisin teknisk utstyr som medfører pasientskade, meldes dette som avvik i henhold til MU - Varsling uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr (Ikke tilgjengelig)

Ved feil på instrument kontaktes Medisinsk Biokjemi på 561049 eller 561867, disse opplysningene står også på instrumentet.

 

9.   Rengjøring

Medisinsk biokjemi rengjør instrumentet på hverdager, det skal aldri brukes såpe. Brukere av maskinen skal vaske benken etter seg, der kan benyttes såpe. Blodgass ved kjent blodsmitte kan analyseres på lik linje med andre blodgasser da enhver blodprøve skal behandles som mulig smitte.

Men for å redusere faren for smitte ved eventuell stikkskade ved smitte har avdelingen bestem at det ikke skal tas blodgassprøve rutinemessig ved blodsmitte.

 

10.Service og vedlikehold

Apparatet kontrolleres daglig av jordmor.

Ansvarlig for service og vedlikehold er Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (MTI), tlf 8145/561601.

Medisinsk biokjemi har daglig tilsyn med blodgass instrument på hverdager. Vedlikehold og utbyttinger utføres av medisinsk biokjemi. Årlig service utføres av leverandør Bergman Diagnostica. Fagansvarlig på Medisinsk Biokjemi er ansvarlig for at vedlikehold utføres forskriftsmessig etter anbefalte tidsintervall.

Varer blir bestilt 2 ganger årlig. Medisinsk Biokjemi er ansvarlig for å levere bestillingsark til Fødeavdelingene som selv legger varene inn i Libra. Varene pakkes ut og sjekkes mot pakkseddel av Medisinsk Biokjemi. Ta kontakt på 561049 eller 561867 når varene har kommet.

 

 

 

11.Sertifisering

Sertifisering:
Personalet skal gjennomgå teoretisk og praktisk opplæring av ressurspersoner på Fødeavdelingen.
Blodgass: Bruk av ABL blodgass instrument på avdeling (Ikke tilgjengelig). I tillegg skal alle brukere av blodgass instrument gjennomføre obligatorisk kompetanseplan: «Opplæring i analysering av arteriell blodgass ved SUS». Ingen skal bruke blodgass instrumentet uten opplærin