pasient informasjon: Fjerne deler av prostata ved åpen operasjon /Transvesikal prostatectomi v. 1.3, 27.03.2020