Assisterende avdelingsjordmor, føde- barselseksjonen v. 1.5, 03.01.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

Kvalifikasjonskrav

- Norsk autorisasjon som jordmor

- Ønskelig med videreutdanning i ledelse og administrasjon av 1 års varighet (60 studiepoeng)

- 3 års jordmorerfaring. På Føden 5 års jordmorerfaring.

 

Organisatorisk plassering

-Avdelingsjordmor er nærmeste leder

 

Ansvarsområder / hovedoppgaver

- Stedfortreder for avdelingsjordmor.

- Medansvar for gjennomføring av opplæring og undervisning i samarbeid med fagutviklingsjordmor

- Medansvar for introduksjon av nyansatte

- Medansvar for at det er nok bemanning på vaktene

- Ansvar for de oppgaver avdelingsjordmor finner det naturlig å delegere. Sammen setter de opp en arbeidsfordeling.

Fordeling på Føden med 2 assisterende avdelingsjordmødre:

  1. Stedfortreder for avdelingsjordmor, medarbeidersamtaler, oppfølging av nyansatte, ansvar for workshop og HMS
  2. EQS, Natus, kompetanseportalen, medansvar for workshop, oppfølging av ressurspersoner og prosjekt

 

 Samarbeidsforhold

- Samarbeider med avdelingsjordmødre, assisterende avdelingsjordmødre og fagutviklingsjordmor

- Delta på avdelingsjordmormøter

 

Annet

-Turnusarbeid i egen turnus