Hjemmesykehus- Overføring av barn fra Nast til Hjemmesykehus v. 1.0, 07.01.2022

1.   Hensikt: 

Hensikten med prosedyren er å beskriver overføringsrutine når barn i Nast trenger ytterligere oppfølging av Hjemmesykehus.

 

2.   Omfang:

Gjelder for pasienter som er i Nast og som skal følges videre i Hjemmesykehus

 

 

3.   Ansvar:

Avdelingssykepleierne ved 3E4D og 3D er ansvarlig for at medarbeiderne i Nast og Hjemmesykehus kjenner til rutinen og følger den.

 

5.   Beskrivelse:

Det er vanskelig å sette noen fast grense for når barn skal overføres fra NAST til Hjemmesykehuset, dette må være individuelt fra barn til barn.

 

         Naturlig å ta utgangspunkt i kartleggingsmøtet for å planlegge overgang til hjemmet.

         Det gis informasjon til foreldre om tilbud om NAST/Hjemmesykehus.

         Når det er avklart hvilke behov for videre hjelp og støtte barnet og familien trenger, tar NAST kontakt med Hjemmesykehus.

         Overføringsmøte - Møte mellom Nast og Hjemmesykehuspersonal ang pasient med tanke på forløp, og videre utvikling.

Innhold i overføringsmøtet:

Gjennomgang av barnets historie.

Hvilke ressurser og hvilke utfordringer er det.

Avklaring av ansvarsforhold og behov, evnt om kommune også skal involveres.

Avtale tid for et felles hjemmebesøk.

         Felles hjemmebesøk med NAST/HS.