Bronkoskopi med EBUS (Endo bronkial ultralyd sound) pasientinformasjon v. 1.5, 21.08.2020

Bronkoskopi er en undersøkelse hvor en kan se på innsiden av luftveiene gjennom et tynt bøyelig rør (Bronkoskop). Bronkoskopet føres gjennom munnen og ned i lungene, og fungerer som en kikkert. En gir bedøvelse gjennom dette samtidig som det kan tas ulike prøver. Ved EBUS undersøkelse ønsker man å undersøke lymfeknuter som ligger i stasjoner langs luftrøret. Denne undersøkelsen kan være med å stille en diagnose, og si noe om hvilken behandling som vil være mest hensiktsmessig.

 

 

 

 

 

 

Før undersøkelsen:

Du blir bedøvet i luftveiene under bronkoskopi, derfor må du møte fastende til undersøkelsen. Det vil si ikke spise etter kl 24 kvelden før. Du kan drikke klare væsker (vann, kaffe, juice o.lign.) inntil to timer før undersøkelsen. Unngå tobakk. Det vil bli tatt blodprøver, lungefunksjonstest (spirometri) og eventuelt EKG av deg på forhånd.

 

Dersom du står på blodfortynnende medisiner eller har diabetes, ta kontakt med lungedagpost på forhånd slik at vi kan se om det bør gjøres noen endringer i forkant av undersøkelsen. All annen medisin kan du ta som vanlig.

 

 

Slik foregår undersøkelsen:

Når du kommer til undersøkelsen vil du få en venflon (kanyle) i en blodåre på den ene hånden, der vi gir avslappende medisiner som i tillegg reduserer hoste. Du blir lokalbedøvd med et middel (xylocain) som sprayes i svelget. Sprayen er sterk, kan svi og irritere, men det går fort over. Lokalbedøvelsen gis for å unngå brekninger og for å dempe hosterefleksen. Deretter legges du ned helt flatt på ryggen i en seng. En liten klemme settes på fingeren for å måle blodets oksygenmetning. Vi kontrollerer også blodtrykket. Ved behov gis oksygen.

 

Bronkoskopet føres ned gjennom munnen og svelget. Du kan puste som vanlig og får nok luft. Når bronkoskopet føres ned bedøves slimhinnen via en liten kanal i bronkoskopet. Ofte kan det medføre forbigående hoste, men vanligvis merker en lite til det.

 

Når bedøvelsen er gitt trekkes bronkoskopet opp, det vil da bli en liten pause for deg. Deretter føres EBUS skopet ned for å undersøke lymfeknuter. Det kan være litt tidkrevende å finne bestemte lymfeknuter, det er derfor viktig at du prøver å finne ro og puste i ”gode dype drag”. Dette vil vi hjelpe til med underveis. Under undersøkelsen vil det i tillegg til lege og sykepleiere være en bioingeniør til stede for å sikre at materiale (vevsprøven) er representativt. Det vil si at prøven er tatt fra riktig område. Det vil ofte være nødvendig å ta flere prøver. Undersøkelsen er vanligvis smertefri, utfordringen vil som oftest være å puste rolig og unngå hoste. Dette kan vi avhjelpe med ekstra bedøvelse. Undersøkelsen tar ca ½ - 1 time.

 

 

Etter undersøkelsen:

Du må hvile på dagposten i ca 1 time etter undersøkelsen. På grunn av medikamentene du har fått, kan du ikke kjøre bil samme dag. Bedøvelsen i svelget virker en stund så du kan ikke spise eller drikke før 2 timer etter undersøkelsen. Utover dagen kan du kjenne en forbigående sårhetsfornemmelse i halsen. Når det tas vevsprøver, kan en av og til se friskt blod i oppspyttet. Det er helt ufarlig, men kan vare første dagen etter undersøkelsen. Feber kan forekomme på undersøkelsesdagen.  

 

Telefonnummer til dagposten: 51518186/90779967