Organisasjonsbeskrivelse

Organisasjonsbeskrivelse v. 1.1, 13.08.2013

 

1.  Hensikt

Anestesiavdelingen skal ha en fleksibel og velfungerende organisasjon, som til enhver tid fokuserer på å ivareta pasientens behov.

Videre skal anestesiavdelingen ha en effektiv drift, godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsmuligheter for de ansatte.

 

2.  Ansvarlig

Avdelingsledelsen er ansvarlig for at avdelingens organisasjonsbeskrivelse, til enhver tid,  foreligger en  ajourført utgave.
Avdelingsledelsens er videre ansvarlig for at det foreligger en plan for informasjonsformidling slik at den enkelte ansattes informasjonsbehov blir ivaretatt.

 

3.  Rutiner

Organisering av anestesiavdeling - sykepleiertjenesten.

 

Avdelingen består av følgende seksjoner;

 

SOP – sentral operasjons avdeling

Beliggenhet 1 etg. Sydbygget og består av følgende seksjoner;

Ortopedisk/nevrokirurgisk

Generell kirurgisk med kar/thorax, gastro og endokrinologi

Kvinneklinikken og urologisk

 

Seksjon ØST

Beliggenhet østbygget og består av følgende seksjoner;

Øre/nese/hals

Plastisk kirurgisk.

Tannbehandling av fylkestannlegen.

Oralkirurgi.

 

Kirurgisk arbeidsavdeling

Beliggenhet underetasjen sydbygget og består av;

Poliklinisk dagkirurgisk virksomhet for alle avdelinger ved SUS.
Øyeblikkelig hjelp calling dagtid
Anestesi til ikke kirurgiske avd. (rtg , poliklinikker, psyk osv)
Hudavdeling med lokaler i Bekkefaret, 2. og 3. etasje i "Prixbygget".
Øye med lokaler i Hillevåg.

 

Hver seksjon har egen avdelingssykepleier og fagansvarlig sykepleier.

 

Smertepoliklinikk

Beliggende i underetasjen østbygget ved utgang mot administrasjonsbygget.

Seksjonen har egne fagansvarlig sykepleier.

 

 

Anestesiavdelingen har felles ekspedisjon på i kontorgang utenfor 1G –

i sydbygg 1. etg.