Barneklinikken, Tverrfaglig koordinator v. 1.1, 04.10.2012

Tverrfaglig koordinator

 

Endringer er understreket.

1. Organisatorisk plassering

 

Rapporterer direkte til avdelingssjef, avdeling Barneklinikken

 

2. Kvalifikasjoner

 

Førskolelærerutdanning med minimum 10 vekttall spesialpedagogikk

Minimum tre års yrkeserfaring som førskolelærer/spesialpedagog.

 

3.  Ansvarsområde

 

Lede alt pedagogisk arbeid på avdeling Barneklinikken.

 

Bidrar til tverrfaglig samarbeid og leder månedlige tverrfaglige møter.

 

Lede spesialpedagog.

 

Representere tverrfaglig gruppe, det vil si spesialpedagog, lærer, prest, klinisk sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut i ledergruppen på avdeling Barneklinikken og i andre fora f. eks kvalitetsråd.

     

Bidra til videreutvikling av tverrfaglige arbeidsmetoder og samarbeidsformer i avdeling Barneklinikken.

 

Veilede personalet og studenter i eget fagområde.

 

Ansvar for eget budsjett og deler av gavefond

 

4. Spesielle bestemmelser

 

Stillingsinnehaver plikter å ha god kjennskap til sentrale lovbestemmelser og forskrifter som regulerer eget arbeidsområde.

 

Tverrfaglig koordinator er en funksjon som stillingsinnehaver har i tillegg til stilling som spesialpedagog.(se stillingsbeskrivelse spesialpedagog).