Tverrfaglig koordinator ved Barne- og ungdomsklinikken, stillingsbeskrivelse v. 1.2

1.   Organisatorisk plassering

Rapporterer direkte til avdelingssjef ved Barne- og ungdomsklinikken.

 

2.   Kvalifikasjoner

Førskolelærerutdanning med minimum 10 vekttall spesialpedagogikk

Minimum tre års yrkeserfaring som førskolelærer/spesialpedagog

 

3.   Ansvarsområder

         Lede alt pedagogisk arbeid ved Barne- og ungdomsklinikken

         Bidra til tverrfaglig samarbeid og lede jevnlige tverrfaglige møter

         Lede spesialpedagog

         Representerer tverrfaglig gruppe (spesialpedagog, lærer, prest, klinisk sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut) i ledergruppen ved Barne- og ungdomsklinikken, og i andre fora som f.eks avdelingens Kvalitetsråd. Kontaktperson mellom Møllehagen skolesenter og ledelsen på avdelingen.

         Bidra til videreutvikling av tverrfaglige arbeidsmetoder og samarbeidsformer i avdelingen

         Veilede personalet og studenter innenfor eget fagområde

         Ansvar for eget budsjett og deler av avdelingens gavefond

 

4.   Andre forhold

Stillingsinnehaver plikter å ha god kjennskap til sentrale lovbestemmelser og forskrifter som regulerer eget arbeidsområde.

 

Tverrfaglig koordinator er en funksjon som stillingsinnehaver har i tillegg til stilling som spesialpedagog (se stillingsbeskrivelse spesialpedagog). Funksjonen utgjør 10% av full stilling.