Hysteroskopi v. 3.4

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©                                   Forandringer understreket

                  

                                                                                                                                                       

Premedikasjon – se Perioperative medikamentrutiner Perioperative medikamentrutiner

 Preoperativ modning av cervix:

 • Postmenopausale anbefales lokal østrogen daglig i 14 dager før inngrepet.
 • Misoprostol 200 µg. Kvinnen appliserer selv misoprostol i vagina kvelden før inngrepet og tar samtidig 50 mg diklofenac og 1 g paracetamol per oralt. NB Ikke før Versaskopi, unntak - trang eller stenotisk cervix.

 Det er viktig å gi grundig informasjon om evt bivirkninger av misoprostol.

Misoprostol kan også være aktuelt ved tidligere operasjon på cervix (cervixstenose) eller vanskeligheter med å få tatt endometriebiopsi pga trang cervixkanal.

Vurder progesteron (Provera ®) i 10-14 dager preoperativt ved uregelmessige og/eller langvarige blødninger.

A) Diagnostisk hysteroskopi (biopsi evt)

Vannskanning er et godt alternativ ved kartlegging av endometriepolypp/ intrakavitært myom. Inngrepet bør utføres like etter mens. ( 7.-10. dag i syklus).

3D ultralyd kan avklare uterine misdannelser ved infertilitet og habituell abort og bør være førstevalg.

Olympus resektoskop (30 grader optikk, ytre diameter 8,5 mm (på SOP også 5,5 mm med arbeidskanal), Hologic MyoSure morcellator (0 grader optikk, ytre diameter 3,7 (diagnostisk), 5,5 eller 6,5 mm) eller Versaskop - vaginoskopisk teknikk (10 grader optikk, 3,5 mm ytre diameter)

Versaskopet er å foretrekke da us. kan gjøres ved gynekologisk poliklinikk (premedikasjon diklofenac 50 mg og paracetamol 1 g po - 1 time før inngrepet).

 

Indikasjoner

 • Retinert IUD
 • Menoragi/metrorragi, utredning når tradisjonell behandling har vært uten effekt.
 • Postmenopausal blødning hvor pipelle-prøve ikke har gitt resultat
 • Mistanke om intrauterin patologi ved ultralyd.
 • Infertilitet Infertilitet, utredning og behandling
 • Habituell abortSpontan abort og habituell abort
 • Barn med vaginalblødning eller mistanke om fremmedlegemer i vagina.

 

 B) Operativ hysteroskopi

Inngrepet bør utføres like etter mens. ( 7.-10. dag i syklus).

Utføres i generell anestesi, alternativt spinal eller paracervicalblokade. Resektoskop eller morcellator.

 

Indikasjoner

 • Submukøse myomer < 5 cm. Type 0 eller 1 (< 50 % intramuralt).
 • Intrauterine polypper
 • Synekier, septa
 • Meno-metrorragi refraktær til medikamentell behandling                             
 • Obs.: Etter TCER kan en ikke garantere sterilitet eller opphør av blødning.

 

Kontraindikasjoner til operativ hysteroskopi

 • Uterus-sondemål >11cm ved TCER.

 Komplikasjoner

 • Luftemboli og «fluid-overload»

-   Nøye monitorering av væskedefisitt

-   Lavest mulig intrauterint trykk, vanlig 80 – 150 mmHg

-   Avslutt inngrepet ved væskedefisitt over 2500 ml (1000 ml hos eldre/hjertesyke) eller når inngrepet har vart i over 1 time.

 • Uterusperforasjon - Vær oppmerksom på termisk skade av nabo-organer; tarm, kar eller blære. Observeres med tanke på peritonitt, akutt eller etter noen dager. Lav terskel for laparoskopi ved mistanke.
 • Per- og postoperativ blødning. Blødningen kan stanses ved innleg­gel­se av Foleykateter med ballong i uterinkaviteten, fjernes etter 1 døgn. 

Versaskopi – operativ

Inngrepet bør utføres like etter mens. ( 7.-10. dag i syklus), evt gestagen hvis ikke mulig. 

Premedikasjon – se Perioperative medikamentrutiner Perioperative medikamentrutiner

Indikasjoner:

 • Små polypper (1-2 cm)
 • Retinert IUD
 • Septum
 • Synekier

Kontraindikasjoner:

 • Genital infeksjon
 • Graviditet (unntatt ved retinert IUD).