Menometroragi/metroragi/menoragi v. 1.6, 15.10.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©  

Forandringer understreket                   

 

 

Diagnostikk

 • Anamnese - Hovedvekt på differensiering mellom menorragi og metroragi, kvinnens alder, systemsykdommer, iatrogene årsaker.
 • Gyn.u.s. – med evt. mikroskopi, bakt.u.s.
 • Cervixcytologi
 • Endometriehistologi (pipelle) hos kvinner > 40 år. Vurder histologisk prøve hos kvinner <40 år som har økt risiko for endometriecancer: anovulatoriske blødninger over lang tid (f.eks ved PCOS), hyperprolaktinemi, tamoxifenbehandling, betydelig overvekt, eller økt risiko for cancer (colon, endometriet, ovarier)
 • Transvaginal ultralyd
 • Serologi  Hgb, hct, ferritin, CRP, hvite, ß-HCG, prolaktin, FSH, LH, Koagulasjonsprøver ved mistanke om koagulopatier. Thyroideaprøver. Kreatinin og leverprøver ved alvorlig nyre- og leversykdom
 • CT hypofyse ved hyperprolaktinemi.Hyperprolaktinemi
 • Ultralyd. 3D ultralyd eller MR uterus/bekken ved mistanke om uterine misdannelser
 • Kolposkopi
 • Aquascanning/Versascopi ved mistanke om submucøse myomer / polypper
 • Hysteroscopi/Versascopi ved mislykket pipelleprøve

 

Behandling ved metroragi / menometroragi

-     Organiske årsaker – behandle grunnsykdom

-     Blødning ved kobberspiral - fjern spiral / bytt til evt. gestagenspiral

-     P-pilleblødning. Skift P-pille, evt med høyere østrogen dose, evt forsøk p-ring (jevnere hormontilførsel).

 

 • Gjennomsbruddsblødning som forårsakes av p-pillen

-    Ved gjennombruddsblødning på slutten av brettet, stopp pillen, start opp med nytt brett etter 7 dager.

-    Alternativ: Tillegg med østradiol tabl 2mg daglig i 7 dager uansett på hvilket tidspunkt i brettet. 

 • Dysfunksjonell blødning

-    Cyklisk gestagenbehandling i 12 dgr. hver mnd. eller komb.behandling p-pille, gestagenspiral

-    HRT ved perimenopausale blødninger kun hvis pas. også har klimakterielle plager i tillegg

 

 • Juvenil metropati 

-    Cyklisk gestagen behandling – forutsetter østrogenstimulert endometrium, ved   transvaginal ultralyd > 5 mm

-    Monofasiske P-piller ( 30 mikrogram øtinyløstradiol),1 tablett x 3 daglig i en uke, så 1 uke pause. Videre normal dosering.

-    Kontinuerlig gestagen, for eksempel medroxyprogesteronacetat 10 mg x 2-3 i 3 uker og deretter 1 uke pause med blødning – så p-piller eller cyklisk gestagen. 

 

 Operativ behandling

         Endometriedestruksjon (Novasure/Librata)

         Transcervikal endometriereseksjon. Se prosedyren: Hysteroskopi

         Uterus amputasjon/ -ekstirpasjon Hyperprolaktinemi

 

 

 Behandling ved dysfunksjonell menorr­agi :

 

1. Fibrinolysehemmer (Cyklokapron®)

 2. NSAID’s,

 3. P-pille

4. Gestagenspiral

5. Operativ behandling som ved metrorragi/menometrorragi 

 

Myomer     

 

 

Uterine polypper

 

Hyperplasi av endometriet- Se prosedyren: Endometriehyperplasi