Menometroragi/metroragi/menoragi v. 1.7

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©  

Forandringer understreket                   

 

 

Diagnostikk

 • Anamnese - Hovedvekt på differensiering mellom menorragi og metroragi, kvinnens alder, systemsykdommer, iatrogene årsaker.
 • Gynekologisk undersøkelse – med evt. mikroskopi, bakt.u.s.
 • Cervixcytologi
 • Endometriehistologi (pipelle) hos kvinner > 40 år. Vurder histologisk prøve hos kvinner <40 år som har økt risiko for endometriecancer: anovulatoriske blødninger over lang tid (f.eks ved PCOS), hyperprolaktinemi, tamoxifenbehandling, betydelig overvekt, eller økt risiko for cancer (colon, endometriet, ovarier)
 • Transvaginal ultralyd
 • Blodprøver  Hb, hct, ferritin og jern i første omgang. Etter vurdering: CRP, hvite, ß-HCG, prolaktin, FSH, LH, Koagulasjonsprøver ved mistanke om koagulopatier. Thyroideaprøver. Kreatinin og leverprøver ved alvorlig nyre- og leversykdom
 • CT hypofyse ved hyperprolaktinemi.Hyperprolaktinemi
 • Ultralyd. 3D ultralyd eller MR uterus/bekken ved mistanke om uterine misdannelser eller malignitet (+ CT)
 • Kolposkopi ved mistanke om patologi i cervix
 • Aquascanning/Versascopi ved mistanke om submucøse myomer / polypper
 • Hysteroscopi/Versascopi ved mislykket pipelleprøve

 

Gjennomsbruddsblødning som forårsakes av p-pillen

-    Ved gjennombruddsblødning på slutten av brettet, stopp pillen, start opp med nytt brett etter 7 dager.

-    Alternativ: Tillegg med østradiol tabl 2mg daglig i 7 dager uansett på hvilket tidspunkt i brettet. ​

 

Juvenil metropati 

-    Cyklisk gestagen behandling – forutsetter østrogenstimulert endometrium,  > 5 mm ved transvaginal ultralyd

-    Monofasiske P-piller ( 0,03 mg etinyløstradiol),1 tablett x 3 daglig i en uke, så 1 uke pause. Videre normal dosering.

-    Kontinuerlig gestagen, for eksempel medroxyprogesteron 10 mg x 3 i 3 uker og deretter 1 uke pause med blødning – så p-piller.

 

 Behandling ved menorr­agi :

     Ikke hormonell 

 • Fibrinolysehemmer (Cyklokapron®) Kan søkes refundert på eget skjema til NAV
 • NSAID’s

    Hormonell

 • Gestagenspiral
 • P-piller
 • Langsyklisk gestagenterapi. Medroksyprogesteron 10 mg eller Noretisteron 5 mg x3 daglig, evt fra 5 til 26 syklusdag. Kortsyklisk (10 dager) har ingen effekt.

 Behandling ved metrorrhagi:

     Hormonell

 • P-piller
 • Kortsyklisk gestagenterapi, 10 dager per måned
 • Langsyklisk gestagenterapi, se over

 

 Operativ behandling

 • Endometrieablasjon (Novasure/Librata) Endometrieablasjon
 • Hysteroskopisk fjerning av polypp/myom og/eller endometriereseksjon. Se prosedyren: Hysteroskopi
 • Uterus amputasjon/ekstirpasjon

   

Behandling ved påviste myomer:    

 • Gestagenspiral, kun kontraindisert ved kjent intracavitært myom
 • GnRH- antagonist med østradiol og noretisteronacetat, Ryeqo ® , blå resept
 • Transcervical myom-reseksjon ved sumucøse myomer < 5cm. Hysteroskopi
 • Arteriell embolisering Arteriell embolisering av myom
 • Myomenukleasjon.
 • Uterus amputasjon/ekstirpasjon

Endometriehyperplasi: Se prosedyren: Endometriehyperplasi