Pasient informasjon:Fjerne en nyre ved kikkhullsoperasjon / Laprascopisk nefrectomi v. 1.4