Innleggelse under/etter planlagt hjemmefødsel v. 1.1, 18.03.2021

Innleggelse før fødsel:

o    Hjemmefødsel-jordmor kontakter fødeavdelingen.

o    Transport i egen bil/taxi eller via AMK ved RØD respons

o    Hjemmefødsel-jordmor følger den gravide til avdelingen og gir rapport muntlig og skriftlig. Hjemmefødsels-jordmor står ansvarlig for dokumentasjon om fødselen før innkomst i egnet journalsystem (ikke Dips/Natus).

o    Ved innleggelse før fødsel legges svangerskapet inn i NATUS og dokumentasjonen føres på vanlig måte

o    Barseloppfølging følger vanlige rutiner

 

Innleggelse av kvinnen etter planlagt fødsel hjemme:

o    Hjemmefødsel-jordmor kontakter AMK ved rød respons. Kontakter så fødeavdelingen for å gi informasjon om problemstilling og alvorlighetsgrad. Ved tvil  konfereres med vakthavende lege på fødeavdelingen. Hjemmefødsel-jordmor følger kvinnen til avdelingen og gir rapport muntlig og skriftlig. Hjemmefødsels-jordmor står ansvarlig for dokumentasjon om fødselen før innkomst i egnet journalsystem (ikke Dips/Natus.) Når kvinnen legges inn etter fødsel lages det journal i DIPS og dokumenteres der, ansatte ved fødeavdelingen har ansvar for dette. Kvinner som har født planlagt hjemme skal ikke ha journal i Natus, og barnet skal ikke legges inn i Natus.

§  Blødning

§  Fastsettende placenta

§  Rift / ruptur

§  Infeksjonstegn første døgn

o    Ved kardiovaskulære symptomer skal kvinnen inn via akuttmottak

o    Ved tegn på infeksjon, blødning, o.a. etter et døgn kontaktes fastlege eller legevakt

o    Hjemmefødsel-jordmor sørger for aktuell dokumentasjon til offentlige myndigheter og oppfølging av primærhelsetjenesten (skal ikke gjøres gjennom KK SUS sine system)

o    Barnet følges opp poliklinisk, se EQS: Oppfølging av barn etter planlagt hjemmefødsel

 

Innleggelse av barnet på barneklinikken

o    Hjemmefødsel-jordmor kontakter AMK evt. vakthavende på barneavdelingen

o    Transport i egen bil/taxi eller via AMK ved RØD respons

o    Hjemmefødsel-jordmor følger barnet ved innleggelse og gir rapport muntlig og skriftlig

o    Barnet legges inn på Barneavdelingen via Akuttmottak

o    Mor/far/annen ledsager er med

Oppfølging av barn etter planlagt hjemmefødsel

 

Henvisning:

Basert på Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinje for hjemmefødsel. Svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender (IS – 2012)