UL Arbeidsinstruks fagradiograf ultralyd/ gjennomlysning/ barn v. 1.2, 11.01.2018

Arbeidsinstruks fagradiograf ultralyd/ gjennomlysning/ barn

 

 

Seksjonsradiograf har hovedansvaret, og fagradiograf skal samarbeide med seksjonsradiograf om følgende arbeidsoppgaver:

 

  • Holde barneprosedyrene på seksjonen oppdatert.
  • Hjelpe til med å holde de resterende prosedyrene på seksjonen oppdatert.
  • Bidra med kompetanse og kunnskap når det gjelder barn, dersom de andre seksjonene behøver hjelp til sine barneprosedyrer.
  • Være med å optimalisere undersøkelsene på gjennomlysning med tanke på strålehygiene.
  • Utvikle og optimalisere pasientinformasjon.
  • Holde seg faglig oppdatert på sitt fagfelt.
  • Ha ansvar for undervisning og opplæring av studenter, radiografer, sekretærer og andre yrkesgrupper.
  • Ha ansvaret for prosedyrene på ultralyd.