Tiltakskort for beredskapsledelsen ved Kvinne - og barneklinikken v. 1.7, 02.07.2021

Prosedyre Kvinne-og barneklinikken

Endringer er understreket

 

 

VIKTIG INFORMASJON

 

 

Den som ankommer Kvinneklinikkens ekspedisjon først av nøkkelpersonell, leder innkalling inntil beredskapskontakt/avdelingsoverlege eller den som har best kjennskap til planverket ankommer. (Nøkkel finnes på fødeavdelingen).

 

Dersom Kvinneklinikkens ekspedisjon ikke er tilgjengelig, f.eks. pga brann er Barne- og ungdomspoliklinikken alternativt oppmøtested.

 

 

Huskeliste:

 • Skru på pc-er (fortrinnsvis leder)
 • Finn frem aktuelle tiltakskort (finnes laminert i denne permen)
 • Utpeke en person for sekretærfunksjon som kan bistå lokal beredskapskontakt
 • Kontakt klinikksjef Henning Garsjø (Tlf. 909 20 015). Klinikksjef er kvinne – og barneklinikkens representant i operativ beredskapsstab, stedfortreder Marit Halonen Christiansen (tlf. 901 29 089). Hvis det ikke oppnås kontakt med dem, kan beredskapsvakten ringes (tlf. 909 19 035)
 • Registrer oppmøte (se liste i beredskapsperm)
 • Fase 2 alarm:
  Innkalling av personell ved fase 2 alarm er klinikkens ansvar.
  Gruppe av nøkkelpersonell ved Kvinne- og barneklinikken har ansvar for organisering av innkalling av personell ved Fase 2 alarm.
 • Skriv logg (skjema i beredskapsperm)
 • Status ”time out” hver ½ time
 • Fordele arbeidsoppgaver og funksjoner på ulike rom tilknyttet ekspedisjonen
 • Utpeke ansvarlig for mat og drikke
 • Sjekke kommunikasjonslinjer ved data/telefonstans. Evt. Utpeke bud


Debrief:

 • Oppfølging etter behov av ansatte som har vært involvert i beredskapshendelser.