Stillingsbeskrivelse forsker

Stillingsbeskrivelse forsker v. 1.0, 21.12.2017

Stillingsbeskrivelse Forsker (spesialbioingeniør)

 

1.      Kvalifikasjoner

Utdanning innen molekylærbiologi/medisinsk mikrobiologi på doktorgradsnivå

Lang erfaring fra arbeid i sykehuslaboratorium 

Lang erfaring med relevant molekylærbiologisk metodikk

Forskingserfaring innen antibiotikaresistens

 

2.      Organisatorisk plassering

Stillingen er organisatorisk plassert under leder for AMR-forskningsgruppe/avdelingsoverlege og rapporterer direkte til denne

 

3.      Ansvars- og arbeidsområder

­          Delta i og lede forskning på antimikrobiell resistens (AMR)

­          Delta i oppbygging av ny AMR forskningsenhet, med fokus på nytt forskningslaboratoriet

­          Delta og lede innføring av ny molekylærbiologisk metodikk

­          Delta og lede innføring av nye molekylærbiologiske analyser

­          Delta i undervisning

­          Ha veiledningsansvar for bachelor-, master- og PhD- studenter

­          Ha daglig ansvar for nytt forskningslaboratoriet

­          Ha ansvar for vedlikehold og drift av instrumenter

­          Ha ansvar for materialforsyning og innkjøp

­          Ha ansvar for å oppdatere og lage nye prosedyrer

­          Følge avdelingens HMS-bestemmelser

 

4.      Samarbeidsforhold

­          Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

­          Har innen sitt fagområde informasjonsplikt overfor leder for AMR-forskningsgruppe og avdelingssjef.

­          Ivareta et godt forhold til våre leverandører

 

5.      Spesielle bestemmelser

Stillingen har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingsoverlege/avdelingssjef etter at saken har vært forelagt den ansatte. Endringer gis skriftlig.