hjernesvulst-temodal

hjernesvulst-temodal v. 1.0, 19.02.2013

Temodal

Bente T. Hide
Publisert: 27.03.2009 12:49
Sist oppdatert: 29.03.2009 10:46

Hva er Temodal?
Temodal er en type cellegift i kapselform. Cellegift, også kalt cytostatika eller kjemoterapi er medisiner som brukes for å bekjempe og drepe kreftcellene. Denne typen cellegift er spesielt utviklet for bruk til pasienter med hjernesvulst. De fleste cellegifter angriper cellenes genmateriale (DNA) ved å skade det eller hindre nydannelse. Dermed ødelegges cellenes evne til å dele seg. Cellegiftbehandling kan ha ulike formål. Det kan være helbredelse, men kan også gis for å holde sykdommen i sjakk og minske ubehag som kreftsykdommen forårsaker.


Hvordan gjennomføres kuren?
Temodal gis som kapsler en gang daglig, de må ikke tygges eller åpnes, men svelges hele med 1 glass vann. Temodal - kapslene skal tas utenom måltid (minst 1 time før eller etter måltid) og helst til omtrent samme tid på dagen, for eksempel ved leggetid. De skal oppbevares kaldt og tørt (ikke over 30 grader) og på utilgjengelig sted for barn/dyr.

Pasientens navn:…………………………………………………………………………………

Høyde:…………………… Vekt:…………………... Kroppsoverflate:………………………..

Temodaldose: a)  Ikke tidligere kjemoterapi:  200 mg/m2:……………………………..

b)      Tidligere kjemoterapi. Ved 1. kur: 150mg/m2………………………

(evt økning senere)

Temodal tas i behandlinssykluser som hver varer i 28 dager. Legen doserer for hver pasient, dette er avhengig av pasientens høyde og vekt. Temodalkapslene tas en gang daglig i 5 dager, deretter følger 23 dager uten Temodal. Etter dag 28 starter neste syklus på samme måte.

Dette tilsvarer…..….x….…mg kapsler, …..…..x….…mg kapsler og ……….x….…mg kapsler daglig.

Kvalme kan være en belastning under kuren. Vi legger stor vekt på å forebygge dette. Samtidig med kuren gis kvalmestillende tabletter som virker forebyggende. Du vil få resept på:

-          Afipran 10 mg inntil x 3 daglig ( kvalmestillende)

-          Zofran 8 mg inntil x 2 daglig (sterkere kvalmestillende)

Vi anbefaler at du bruker Zofran i de 5 dagene behandlingen pågår og at du går over på Afipran de påfølgende dager dersom kvalmen vedvarer. Zofran (8 mg) tas da 1 time før inntak av Temodal–dosen og gjentas etter 12 timer. Det kan også hjelpe å spise små lette måltider, f.eks te kjeks og ristet brød. Unngå fet mat, brune sauser og søt mat. Kald mat tolereres bedre enn varm mat.

Påvirkning av benmarg: Cellegiften påvirker benmargens evne til å produsere blodceller mens behandlingen pågår. Denne effekten kommer 2-3 uker etter behandlingsstart, men er forbigående. Temodal blir ofte godt tolerert men det kan i denne fasen være økt risiko for å få infeksjoner. Blodprosenten kan bli lavere og det kan være økt blødningstendens. Det blir tatt blodprøver før oppstart av hver kur og på dag 22 i behandlingssyklusen for å følge med på dette.

Du kan gjerne ta kontakt med kreftsykepleier ved Nevrologisk poliklinikk Anne H. Hindal på  tlf 51518438/47643492 dersom du har spørsmål i forbindelse med behandlingen.

 

 

BEHANDLINGSPLAN – TEMODAL

 

 

Kur nr.

 

Blodprøver:

ca.

Dag 22

ca.

Før neste kuroppstart

Kur nr.

 

Blodprøver:

ca.

Dag 22

ca.

Før neste kuroppstart

Kur nr.

 

Blodprøver:

ca.

Dag 22

ca.

Før neste kuroppstart

Kur nr.

 

Blodprøver:

ca.

Dag 22

ca.

Før neste kuroppstart

 Evaluering ved Nevrologisk poliklinikk med MR cerebrum i uke………….

 

 

 

 

Kur nr.

 

Blodprøver:

ca.

Dag 22

ca.

Før neste kuroppstart

Kur nr.

 

Blodprøver:

ca.

Dag 22

ca.

Før neste kuroppstart

Kur nr.

 

Blodprøver:

ca.

Dag 22

ca.

Før neste kuroppstart

Kur nr.

 

Blodprøver:

ca.

Dag 22

ca.

Før neste kuroppstart

Evaluering ved Nevrologisk poliklinikk med MR cerebrum i uke………….

 

...……………………………                                               …………………………………….

Sted, dato                                                                   Navn behandlende lege, stempel

 

………………………………

Navn – onkologisk sykepleier

 

Godkjent av seksjonsoverlege Elisabeth Farbu, 23.03.2009

 

 

SUS Intranett