HMS, kvalitet- og pasientsikkerhetsrådgiver (HMS-KP) - stillingsbeskrivelse, Kvinne- og barneklinikken v. 2.2

Denne prosedyren er underlagt global stillingsbeskrivelse for HMS kvalitet- og pasientsikkerhetsrådgiver i Helse Stavanger. HMS, kvalitet og pasientsikkerhetsrådgiver i Helse Stavanger HF - Stillingsbeskrivelse (Ikke tilgjengelig)

 

 

Følgende punkter avviker fra overordnet stillingsbeskrivelse:

 

 

1.  Organisatorisk plassering

I stab til avdelingssjefene ved henholdsvis avd. Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken med avdelingssjefene som nærmeste leder.

 

 

2.  Spesielle bestemmelser for HMS KP i Kvinne- og barneklinikken

 

·       Delta i Kvinne- og barneklinikkens ledermøter x 1 pr. måned i tråd med møteplan i saker som angår HMS KP.

·       Delta i ledermøter i henholdsvis Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken

·       Kvinne- og barneklinikkens HMS-KP rådgivere samarbeider, og kan ved behov være stedfortreder for hverandre.

·       HMS-KP rådgiverne skal også bistå i saker som angår HMS KP på klinikknivå jfr. global prosedyre og kan også få tildelt oppgaver fra klinikksjef.

·       HMS-KP deltar i faste månedlige samarbeidsmøter med klinikksjef.

·       HMS-KP har faste samarbeidsmøter med seksjonsleder for HABU Terapi ved Barne- og ungdomshabilitering x 1 pr. mnd.

·       HMS KP for Barne- og ungdomsklinikken deltar i avdelingsråd ved Barne- og ungdomshabilitering (HABU) x 1 pr mnd. og følger opp aktuelle saker.