HMS, kvalitet- og pasientsikkerhetskoordinator (HMS-KP) - stillingsbeskrivelse, Kvinne- og barneklinikken v. 2.1, 09.02.2021

Denne prosedyren er underlagt global stillingsbeskrivelse for HMS og kvalitets koordinator i Helse Stavanger. Stillingsbeskrivelse for HMS og kvalitets koordinator i Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

 

Følgende punkter fraviker fra overordnet stillingsbeskrivelse:

 

 

1.  Organisatorisk plassering

I stab til avdelingssjefene ved henholdsvis avd. Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken med avdelingssjefene som nærmeste leder.

 

 

2.  Spesielle bestemmelser som er spesielt for Kvinne- og barneklinikken

 

       HMS-KP koordinator ved Kvinneklinikken er klinikkens miljøkoordinator.

       HMS-KP koordinator ved Barne- og ungdomsklinikken er klinikkens ressursperson i forhold til Kompetanseportalen.

       Delta i Kvinne- og barneklinikkens ledermøter x 1 pr. måned i tråd med møteplan i saker som angår HMS KP.

       Delta i ledermøte i henholdsvis Kvinneklinikkens og Barne- og ungdomsklinikkens ledermøte.

       Kvinne- og barneklinikkens HMS-KP koordinatorer samarbeider, og kan ved behov være stedfortreder for hverandre.

       HMS-KP koordinatorene skal også bistå i saker som angår HMS KP på klinikknivå jfr. global prosedyre og kan også få tildelt oppgaver fra klinikksjef.

       HMS-KP deltar i faste månedlige samarbeidsmøter med klinikksjef.

       HMS-KP har faste samarbeidsmøter med seksjonsleder for Barne- og ungdomshabilitering x 1 pr. mnd.