Thyreoideaprøver i neonatalperioden v. 1.2, 05.11.2018

Ekstra thyreoideaprøver i neonatalperioden, TSH > 8, TSH > 25.

 

§  Nyfødtscreening med avvikende resultat:

§   TSH > 8 mU/l  : Barnet innkalles innen ett døgn til undersøkelse og videre prøver

§  TSH > 25 mU/l : Barnet vurderes umiddelbart poliklinisk, eventuelt innlegges og starter behandlingen innen ett døgn.

 

 §  Nyfødte barn av mor med hyperthyreose i sv.skap eller tidligere:

§  TSH, fT4, TRAS måles 4 dager etter fødsel, tidligere hvis symptomer

Settes opp til poliklinisk time på Barnepoliklinikken ved ca 4. dag.

Barselavdelingen har ansvaret for å informere foreldre om prøvetaking, samt gi beskjed til poliklinikken om når barnet skal ha time. Barnet tar da blodprøve på barnepoliklinikken. Svaret på blodprøven vurderes av barsellege. Videre oppfølging avgjøres av blodprøveverdier. Barsellege dokumenterer i barnets journal i Dips om det skal tas flere prøver av barnet.

 

 §  Barn av mødre med hypothyreose (ikke tidligere hyperthyreote):

Ingen ekstra prøver  

 

 §  Rikshospitalet ringer om forhøyet svar ved nyfødtscreening:

Barnet innkalles umiddelbart (TSH > 25) eller innen ett døgn (TSH 8-25) til 4D for poliklinisk undersøkelse, blodprøve og eventuelt innleggelse for oppstart med Levaxin.

 

Kilder:

http://www.legeforeningen.no/id/110171.0

Metodebok i nyfødtmedisin UNN (2009)

Konsekvenser for den nyfødte av endokrin sykdom hos mor (Ped.endokr.2003;17:26-33)

Metodebok ved SUS (okt 2000)