KONS-skjema for fødepol.,fødeavdeling.og barselposter v. 3.2, 04.04.2016