Pasient informasjon: Blokking av trangt urinrør /Intern uretratomi dagkirurgisk(1) v. 1.1