Hormonbehandling

Hormonbehandling v. 2.4, 15.10.2020

Prosedyrer Kvinneklinikken SUS ©

 

Endringer er understreket

 

Diagnose

KLIMAKTERIET - overgangsperioden fra reproduktiv fase til ikke-reproduktiv fase.

MENOPAUSEN - tidspunkt for den siste menstruasjon. Fastsettes retrospektivt.

Utredning

 • Anamnese (tidligere hjerte-/karsykdommer, blodpropp, kreft, gjennomgått leversykdom, gynekologisk anamnese)
 • Gynekologisk us, - us av mammae  - Kontroll BT
 • Hormonell utredning er ikke nødvendig. Ved tvil kan det være aktuelt med hormonprøver (østradiol, FSH, LH). Stor variasjon - kontroll nødvendig. Hormonbehandling må seponeres minst 2 uker før blodprøvene tas.
 • Beinmassemåling vurderes ved tidlig menopause eller andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Vurder differensial diagnoser
 • Hormonbehandling til kvinner under 60 år har en positiv benefit/risk ratio.

 

Behandling

Bør være individualisert.  

Indikasjoner for behandling : 

 • Vegetative symptomer (hetetokter, svettetendens, palpitasjoner).
 • Ved naturlig menopause, start med feks Estradot ® 50-75 µg/24 timer eller Lenzetto ® transdermalspray
 • Behandlingen bør kontrolleres etter 3-6 måneder, og evalueres årlig. Oppfølging kan gjøres av fastlegen.
 • Ved isolerte urogenitale plager er lokal hormonbehandling tilstrekkelig og bør være førstevalg (eks Vagifem® 2x/uke).

 

Relative kontraindikasjoner:

 • DVT og lungeemboli
 • Hjertesykdom
 • Hjerneslag
 • Brystkreft 
 • Galleveissykdom

Kvinnens plager må vurderes individuelt og nytten må hele tiden vurderes opp mot risiko. Selv om kontraindikasjoner foreligger, kan det være aktuelt med hormonbehandling.

Behandlingsmodeller:

Flere alternative behandlingsregimer avhengig av alder, menopausestatus og eget ønske.

 • Blødningsforstyrrelser uten andre klimakterielle symptomer premenopausalt: Gestagen po syklisk , alternativt kan mikronisert progesteron tabletter vurderes. Mikronisert progesteron må søkes på registreringsfritak (Crinone ®).
 • Vasomotoriske symptom: Østradiol i kombinasjon med gestagen (Provera ® 10 mg i 12 dager hver 3. måned) ved intakt uterus. Mikronisert progesteron kan vurderes.
  • Sekvensiell behandling før menopause og opp til 1 år etterpå. Deretter kan kombinert, kontinuerlig behandling vurderes.
  • Bare østrogen for pasienter som ikke har uterus eller er amenorrhoisk etter endometrieablasjon.
  • Gestagenspiral i kombinasjon med enten østrogenplaster eller tabletter
 • Urogenitale plager isolert - lavpotent østrogen (østriol eller lav styrke østradiol) lokalt uten tillegg av gestagen (vagitorier/krem/tabletter)
 • Transdermal behandling (Estradot ® depotplaster, Lenzetto ® transdermalspray ) er generelt å foretrekke, men spesielt ved høy alder, røyking, migrene, gjennomgått tromboembolisk sykdom, hypertriglyceridemi eller ved nedsatt libido.
 • Transdermal behandling kan også gis som østrogen/gestagen i kombinasjon (eks Estalis ® eller Sequidot ®)

 

Kirurgisk menopause:

 • Nødvendig med høyere østrogentilførsel. Anbefaler sterkt behandling minimum fram til forventet spontan menopause.
 • Testosterontilskudd i tillegg til østrogenbehandling kan være aktuelt ved nedsatt libido og/eller allmennsymptomer som slapphet, manglende initiativ etc hvor andre årsaker er ekskludert. Informer om mulige kosmetiske bivirkninger. 

Oppfølgning:

 • Etter oppstart 3 mndr.kontroll – justere dosen? Videre årlig kontroll hos fastlege
 • Årlig mammografi hvis mor eller søster har brystkreft.
 • Ved blødningsforstyrrelser under behandlingen – cervixcytologi og endometriehistologi

Referanser:

Reduced risk of breastcancer mortality in women using postmenopausal hormone therapy: a Finnish nationwide comparative study.Mikkola et al. Menopause 2016; 23:1199-1203

Increased Cardiovascular Mortality After Bilateral Oophorectomy. Rivera et al. Menopause 2009;16:15-23

HRT Use: New Guidelines from the British Menopause Society, May 2013