Til deg som skal opereres - brosjyre v. 1.2, 13.11.2017