1. Inkontinens-Urin- pasientforløp gynekologisk poliklinikk v. 1.2
Vurdering av henvisning, behandling, oppfølgingPasient- og pårørendeinformasjon og opplæringLenkerProsedyrer forHelsepersonellKommunehelsetjenestenSpesialisthelsetjenestenKommunehelsetjenestenVentetid før time på gynekologisk poliklinikk er 16uker.Hvis indikasjon, operasjon ca. 4 uker etter1.konsultasjonOppfølginghosfastlegeellerspesialist,avhengigavbehandlingUtredningførhenvisingtilgynekologiskpoliklinikk