Til deg som er operet for carotisstenose v. 1.2, 02.04.2020