Skjema for vask av maskiner og utstyr - TB v. 1.5, 11.08.2022

Dato

Rengjøring av maskiner og utstyr

 

Signatur

Dato

Vask av hylle i CO2-skap (nr.)

 

Signatur

 

 

SENTRIFUGE

 

 

 

 

 

Øverste CO2 SKAP m/hyller

 

 

 

 

 

Nederste CO2 SKAP m/hyller

 

 

 

 

 

 

SIKKERHETSBENK

 

 

 

 

 

 

AUTOKLAVE

 

 

 

 

 

SENTRIFUGE

 

 

 

 

 

 

Øverste CO2 SKAP m/hyller

 

 

 

 

 

Nederste CO2 SKAP m/hyller

 

 

 

 

 

SIKKERHETSBENK

 

 

 

 

 

 

AUTOKLAVE

 

 

 

 

 

 

SENTRIFUGE

 

 

 

 

 

 

Øverste CO2 SKAP m/hyller

 

 

 

 

 

Nederste CO2 SKAP m/hyller

 

 

 

 

 

 

SIKKERHETSBENK

 

 

 

 

 

AUTOKLAVE

 

 

 

 

 

 

 

SENTRIFUGE

 

 

 

 

 

 

 

Øverste CO2 SKAP m/hyller

 

 

 

 

 

 

Nederste CO2 SKAP m/hyller

 

 

 

 

 

SIKKERHETSBENK

 

 

 

 

 

 

 

AUTOKLAVE

 

 

 

 

 

 

1. Rengjøring av maskiner og utstyr:

Hver uke skal ett instrument vaskes slik at alle instrumenter vaskes i løpet av 5 uker.

Uke1   Sentrifuge

Uke 2  Øverste CO2-skap m/hylle

Uke 3 Nederste CO2-skap m/hylle

Uke 4  Sikkerhetsbenk

Uke 5  Autoklave.

 

Vasking skjer hver mandag. Hvis det ikke er tid denne dagen kan vasking utsettes til senere i uken.

 

Sikkerhetsbenk:

Bruk munnbind.

Vask sikkerhetsbenk om morgenen etter UV-lys har stått på. Bruk perasafe og vask alt metall innvendig. Ta ut bunnplate og sett denne på et benkepapir på gulvet. Vask også baksiden av bunnplaten og 3 metallarmer som bunnplate hviler mot. Vaske i bunn av sikkerhetsbenk. Tørk opp rester av perasafe slik at metallet er tørt etter vask. Tørk fronglass med tørt papir på fram-og bakside slik at dette er blankest mulig.

 

Autoklave:

Vask av autoklave skjer ved bruk av vann og eddik. Fjern de 2 platene i autoklaven og sett disse på benkepapir på gulvet.

OBS: Husk å sette på dørblokkeringsnøkkel når det skal vaskes i autoklaven

 

Sentrifuge:

Sentrifuge vaskes med perasafe og tørkes etterpå. Fyll vask i autoklaverom med vann og perasafe. Ta ut 4 beholdere til sentrifugeglass og legg dette og alt innhold i vasken. La ligge i 10 minutter. Skylles deretter og tørkes på vasken på benkepapir.

 

CO2-skap:

Skapene skal steriliseres. Det finnes egen prosedyre for dette:

CO2-inkubator TB - Sterilisering (Ikke tilgjengelig)

 

2. Vask av hyller i CO2-skap:

Hver uke vaskes den nederste hyllen i øverste CO2-skap med perasafe og kost. Den nederste hyllen settes deretter øverst i CO2-skapet mens de andre hyllene flyttes ett hakk ned.

 

3. Ferdig utfylt skjema

Lagres i egen perm på mikroskopirommet.