Gynekologi - Kikkhullsoperasjon (laparoskopi) - pasientinformasjon generell v. 2.4, 29.06.2022