Gynekologi - Kikkhullsoperasjon (laparoskopi) - pasientinformasjon generell v. 2.3, 11.03.2021