Vulva og vaginal cancer v. 1.5

Kvinneklinikken SUS©

Endringer er understreket

 

 

Stadieinndeling vulvacancer (C51.9)

 

Stadium I – tumor begrenset til vulva

  • St. IA: Tumor< 2cm og infiltrasjon≤1mm,uten lymfeknutemetastase.
  • St. IB: Tumor> 2cm og infiltrasjon> 1mm, uten lymfeknutemetastase.

 

Stadium II – tumor uavhengig av størrelse men med infiltrasjon til nedre 1/3 av vagina eller nedre 1/3 av urethra, anus, uten lymfeknutemetastaser.

 

Stadium III

Tumor uansett størrelse med eller uten infiltrasjon i urethra, vagina, rektum, men metastaser til lysken.

         St III A: 1 lymfeknutemetastase > 5 mm  eller 1-2   metastastaser < 5mm

         St III B: 2 eller flere metastaser> 5mm eller 3 eller < 5mm.

         St III C: metastaser med perinodal infiltrasjon

 

Stadium VI- tumor invaderer øvre 2/3 av urethra eller vagina eller naboorgan.

         St. IV A : infiltrasjon øvre del av urethra og/eller blære- mucosa, rectumslimhinnen, bekkenskjelettet og/eller fikserte lyske-lymfeknutemetastaser.

         St.IV B: Fjernmetastaser og/eller metastaser til lymfeknuter i bekkenet

 

Histologityper

       Plateepitelcarcinom 85-90 %

       Malignt melanom         10 %

       Sarkom                      3 %

       Basalcellecarcinom        2 %

       Pagets sykdom             2 %

       Adenocarcinom             1 %

 

Diagnostikk

Kolposkopi av suspekte lesjoner.

Fotodokumentasjon

Biopsi av lesjon i vulva (stanse) + cervixcytologi.

Forstørrede lymfeknuter i lyske? Evt punksjonscytologi,

MR bekken, CT abdomen/bekken/thorax.

 

Behandling

Prinsipielt søkes alle til HUS (Haukeland Universitetssjukehus). Enkeltpasient diskuteres med overlege 4AC

 

Oppfølging

Individuell – alder og komorbiditet

  • hver 3 mnd. i ett år - deretter

    hver 6. mnd i 2 år - senere

    årlige kontroller(gyn.pol /spesialist)

 

  • Kolposkopi
  • Cytologi/biopsi tas fra suspekte lesjoner
  • OBS psykoseksuelle aspekter

 

 

 

 

 

Stadieinndeling Vaginalcancer

 

Stadium I   Tumor begrenset til vaginalveggen

Stadium II  Infiltrasjon av paracolpos, men ikke til bekkenveggen

Stadium III  Fiksert infiltrat til bekkenveggen

Stadium IV  Infiltrasjon. blære og/eller rectum-mucosa. Utenfor bekkenet

(IV A) Infiltrasjon i naboorgan       

(IV B) Fjernmetastaser

 

NB: Vaginalcancer  ofte  sekundærcancer

 

Utredning

Kolposkopi og biopsi . Fr. abrasio med portiobiopsier (utelukke cervixcancer)

MR bekken, CT abdomen/thorax

 

Behandling

Henvis til HUS

 

Oppfølging

Som ved vulvacancer.