IT/kvalitetsjordmor

IT/kvalitetsjordmor v. 1.3, 07.10.2013

Kvalifikasjonskrav

Autorisert jordmor

Minimum 3 års erfaring som jordmor

Organisatorisk plassering

Faglig og administrativt underlagt avdelingsjordmor ved fødeavdelingen

Hovedoppgave

a) har ansvar for å videreformidle nye datarutiner til jordmødre og barnepleiere

   - Deltar i utvikling og tilpassing av elektroniske- journal og meldesystem for føde/barselseksjonen og seksjon Fødepoliklinikk og ultralydlaboratorium.

 

b) i forhold til Kvinneklinikkens prosedyrer:

-       delta i kvalitetsutvalget ved Kvinneklinikken

-       gjøre rutiner praktisk tilgjengelige for jordmødre og barnepleiere

-       videreformidle forslag til endringer

-       motivere til aktiv bruk av EQS blant jordmødre og hjelpepleiere

Samarbeid:

- med avdelingsjordmødrene ved Føde / barselseksjonen og føde- poliklinikken / ultralydlaboratoriet, undervisningsjordmor, HMS og kvalitetskoordinator, avdelingssjef, jordmor- og sjukepleiefaglig koordinator, seksjonsoverleger og avdelingsoverlege.

- med aktuelle på barneklinikken og andre avdelinger.

Annet:

IT- og kvalitetsjordmor plikter å holde seg a-jour med utviklingen innen faget, både teoretisk og praktisk. Det forutsetter at hun får nødvendig tid til dette.

Arbeidstid/sted:

100 % stilling, egen turnus, arbeid 3. hver helg. Arbeidssted Fødeavdelingen.