Diabetes - kontrollskjema for gravide som bruker insulin v. 1.4, 15.06.2022