Diabetes - kontrollskjema for gravide som bruker insulin v. 1.3, 02.06.2020