Arbeidsfordeling av smitteutvask på sengepost/ Intensiv/ poliklinikk v. 1.8

R         Oppgaver som renhold ivaretar

P         Oppgaver som pleiepersonell ivaretar

 

Når smittevask blir bestilt, skal rommet være ryddet og klart fra pleiepersonell.

 

Avdelingen sender Servicebestilling via Intranett for bestilling av smitteutvask.

Se punktet smittevask henvendelser:

«Trykk her for å logge inn»: under detalj, velg smittevask, ikke utvask.

 

Renholder skal ha beskjed om hvilket smitteregime og hvilket desinfeksjonsmiddel som skal benyttes. Beskriv dette i feltet for fritekst.

Akuttmottak/fødeavdeling har egne prosedyrer hvor renholder på post har ansvar for all smitteutvask.

 

Utstyr

Pleiepersonell skal ha tilgjengelig utstyr/desinfeksjonsmidler for smittevask på post 

 

P        Personlige eiendeler til pasienten fjernes Kohortisolering (Ikke tilgjengelig) punkt 4.10

         Dersom pasienten skal ligge i rommet etter avisolering, flyttes ren pasient over i

         ren seng ut i korridor mens smitteutvask utføres

         Ved mors se VAR - Stell av døde i institusjon (Ikke tilgjengelig)

 

P        Flergangsutstyr desinfiseres i spyledekontaminator på isolatet/emballeres i pose og bringes til spyle-/vaskedekontaminator på hoveddesinfeksjonsrom. Kjemisk desinfeksjonsmiddel i anbefalt virketid benyttes om utstyret ikke tåler varme.

          Kast ubrukt engangsutstyr på isolatet og sluse/forgang, samt avfall i smitteesker

          Pakking og fjerning av smittetøy i gule sekker, deretter i røde tøysekker     Fjerning av gule bokser for stikkende/skjærende avfall som er ¾ fulle

 

P        Spesial- / medisinteknisk utstyr desinfiseres, rengjøres og fjernes, inkludert festeanordninger på skinne samt O2 og sug og HLR maske

 

P        Gardiner tas kun ned ved luftsmitte, MRSA, VRE, ESBL karba, Covid-19 og ellers ved behov. Gardinene pakkes i gule sekker. La sekken stå på rommet

        

R        Innsetting av desinfeksjonsmiddel på alle vannrette flater, ringesnor, seng (ved luftsmitte, inkludert understellet av seng), madrass, nattbord og alt av inventar (møbler, iv.stativ, dostol, rullator mm.)

 

R        Dispensere for såpe og Desinfeksjonssprit, tørkepapir, toalettpapir, samt gule bokser for stikkende/skjærende avfall og avfallsbøtter desinfiseres med aktuelt desinfeksjonsmiddel. Tørkepapiret/toalettpapiret kastes ikke hvis dette henger i lukkede dispensere.

 

R        Smittevasket seng settes ut i heisrom etter virketid. Nedtatte gardiner bringes til

          Moppevaskeriet, gardinene skal henges opp etter vask

 

R        Rydding av utstyr som har vært i bruk til smittevask. Utvask etter effektiv     virketid

 

P        Klargjøre rent rom for ny pasient, montere utstyr på skinne