Pasientinformasjon: Fjerning av prostatavev via urinrøret/TUR (Transuretral reseksjon) - prostata. Dagkirurgisk v. 1.2