Stillingsbeskrivelse spesialingeniør Legionella v. 1.0, 23.08.2021

1.  Kvalifikasjoner

         Autorisert bioingeniør eller utdanning innen molekylærbiologi 

         Master i molekylærbiologi

         Erfaring fra områder som medisinsk mikrobiologisk diagnostikk, molekylærbiologisk metodikk, kvalitetsarbeid og selvstendig metodeutvikling

         Erfaring fra arbeid i forskningsprosjekt

         Gode egenskaper i kunnskapsformidling og kommunikasjon

                  

 

2.  Organisatorisk plassering

         Stillingen er direkte plassert under avdelingssjef

 

3.  Ansvars- og arbeidsområder

         Hovedansvar for Legionella referanselaboratoriet. Sørge for at avdelingen utfører oppgavene som ligger til Referansefunksjonen[1]. Rapportere årlig til Helsedirektoratet

         Være en pådriver for videre oppbygging og opprettholdelse av et synlig og faglig oppdatert referanselaboratorium. Holde seg oppdatert på tilgjengelig diagnostikk og følge med på faglig utvikling. Videreutvikle referanselaboratoriets tilbud om diagnostikk

         Ansvarlig for å koordinere Legionella-arbeidet på avdelingen. Faglig ansvarlig for avdelingens Legionella-analyser i tett samarbeid med ansvarlig overlege. Opprettholde Legionella stammebank

         Utføre diagnostikk knyttet til referansefunksjonen, i samarbeid med aktuell seksjon

         Sørge for beredskap ved utbrudd av Legionella. Bistå i utbruddsoppklaring

         Gi vitenskapelig råd og støtte om Legionella-diagnostikk til andre medisinske mikrobiologiske laboratorier

         Utføre molekylær overvåking av Legionella i Norge, basert på tilsendt isolat, ved hjelp av egnede bioinformatiske verktøy og databaser

         Drive forskning og ha kontakt med internasjonalt Legionella fagmiljø

 

4.   Samarbeidsforhold

         Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

         Samarbeide tett med AMR-forskningsgruppe

         Samarbeide tett med fagansvarlig overlege

         Medlem i ESGLI (ESCMID Study Group for Legionella Infections)

         Ha kontakt med andre nasjonale referanselaboratorier for Legionella

         Gi råd og anbefaling om diagnostikk til andre medisinske mikrobiologiske laboratorier i Norge

         Kommunikasjon og samarbeid med kommuneleger/smittevernoverleger og Folkehelseinstituttet ved Legionella-tilfeller og avklaring av utbruddsforhold

5.   Spesielle bestemmelser

Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven Kap. 5 § 21. Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt den ansatte. Endringer skal gis skriftlig.

 

 

6.   Stedfortrederordninger

Molekylærbiolog Louise Kindingstad er stedfortreder