Pasientinformasjon om beinskjørhet og beintetthetsmåling (DXA) ved brudd v. 1.2, 13.10.2021