Pasientinformasjon om beinskjørhet og beintetthetsmåling (DXA) ved brudd v. 1.3