Pasientflyt
Pasientflyt
COVID 19 Obduksjon: Håndtering av døde med påvist eller mistenkt coronavirus-infeksjon
COVID-19 Opptrappingsplan intensivavd.
Endring i anestesimetoder/lokasjon for postoperativ overvåkning der det er mistanke om eller er påvist smitte av Covid-19
Fordeling av rom på isolatpost 2I
Håndtering av operasjonspasienter i gul/rød beredskap ved Koronavirus (covid-19)
Håndtering av preeklampsi under pågåande pandemi - COVID - 19
Kvinneklinikken: Inneliggende pasienter/ledsagere barsel som utvikler luftveissymptomer og eller feber under innleggelse - COVID - 19
Mottak av ø-hj ved Kvinneklinikken - Covid-19
Sectio under pågående Covid-19
Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19
Vedlegg til overordnet beredskapsplan for mottak av masseskader - spesielle tiltak under pandemisituasjonen