Pasientflyt
Pasientflyt
COVID 19 Obduksjon: Håndtering av døde med påvist eller mistenkt coronavirus-infeksjon
COVID-19 Opptrappingsplan intensivavd.
Endring i anestesimetoder/lokasjon for postoperativ overvåkning der det er mistanke om eller er påvist smitte av Covid-19
Fordeling av rom på isolatpost 2I
Mottak av ø-hj ved gynekologisk seksjon, Kvinneklinikken - Covid-19
Rutine for opp- og nedtrapping av Pandemipost 5E
Sectio under pågående Covid-19
Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19