Stillingsbeskrivelse assisterende avdelingssykepleier v. 2.2, 14.04.2020