Cervical abrasio og portiobiopsier sykepleie prosedyre - Gynekologisk poliklinikk v. 1.5, 09.01.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

Cervical abrasio og portiobiopsier, sykepleie prosedyre

 

Utstyr:

Spiralsett

Klorhexidin 1mg/ml

Kolposcop

Eddiksyre

Biopsitang

Skarp curette

Evt. Novaxcurette

Ekstra tupfere

Evt. Surgicel

Evt. Tampong

Preparatglass 170 ml 2 stk, 1 til biopsier, 1 til cervixutskrap

2 ml nacl

Formalin

Histologisk remisse

Barrier

NaCl 0,9 %

 

 

Anestesi:

Lokal – Citanest 30mg/ml – 1,8ml (2 ampuller)

 

Us.tid:

15 – 30 min