Cervical abrasio og portiobiopsier sykepleie prosedyre - Gynekologisk poliklinikk v. 1.6, 05.05.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

Cervical abrasio og portiobiopsier, sykepleie prosedyre

 

Utstyr:

Skiftesett, steril korntang, selvholdene spekel, steril kuletang

Klorhexidin 1mg/ml

Kolposcop

Eddiksyre/lugols væske

Biopsitang

Skarp curette

Evt. Novaxcurette

Ekstra tupfere

Evt. Surgicel

Evt. Tampong

Preparatglass 170 ml 2 stk, 1 til biopsier, 1 til cervixutskrap

Formalin

Histologisk remisse

Barrier

NaCl 0,9 %

 

 

Anestesi:

Lokal – Citanest 30mg/ml – 1,8ml (2 ampuller)

 

Us.tid:

30 – 45 min