Pasientinformasjon til deg som har betente svettekjertler v. 1.2, 28.09.2020