Pasientinformasjon til deg som har vært behandlet for pneumothorax v. 1.2, 02.04.2020