Synagis behandling av barn i Helse Stavanger - Informasjon til primærhelsetjenesten v. 1.1

 

Informasjon til fastlege og helsestasjon

 

 

Angående behandling med Palivizumab (Synagis)

til barn i Helse Stavanger

 

 

Respiratorisk syncytialt virus (RSV) er en av de viktigste virale årsakene til akutt luftveisinfeksjon. Nesten alle barn har gjennomgått minst en RSV infeksjon før fylte to år.

Palivizumab er et monoklonalt antistoff som binder seg til F-glycoproteinet på overflaten av RSV og hindrer spredning i luftveiene.

Noen barn er aktuelle for profylaktisk behandling med palivizumab. SUS finner fram til hvilke barn det er i forbindelse med innleggelse, eller poliklinisk oppfølging.

Sykehuset søker om godkjenning av medikamentet fra Helfo og skriver ut resept til barnet. Foreldrene henter ut medikamentet på apoteket og bringer med til fastlegen, som skal gi injeksjonen.

For at foreldrene skal få refundert utgiftene til Synagis, er det et krav fra Helfo at behandlingen gis utenfor spesialisthelsetjenesten, dvs hos fastlegen eller på helsestasjonen. Send en forespørsel til fastlegen på forhånd. 

Dosering:
Synagis® finnes i ampuller på 50 mg og 100 mg. Injeksjonsløsningen har en konsentrasjon på 100 mg/ml.

Anbefalt månedlig dose er 15 mg/kg satt i.m., fortrinnsvis anterolateralt på låret. Hvis totalt injeksjons volum > 1 ml (pasienten veier > 6,7 kg,) fordeles dosen på to injeksjonssteder.

De vanligste bivirkningene er feber, utslett og lokal reaksjon på innstikksstedet. Anafylaktiske reaksjoner er svært sjeldne, men beskrevet og det anbefales å ha Adrenalin 1 mg/ml sprøyte og nål liggende klar. Dose: 0,1 ml/10 kg kroppsvekt (= 10 mikrogram/kg) i.m. utregnet på forhånd.

5 doser med Synagis er tilstrekkelig i de fleste tilfeller og vil vanligvis gi 6 måneders beskyttelse.

«Offisiell» RSV sesongstart er i uke 40, men det tas hensyn til aktuell RSV-sesong. Første dose bør gis før starten på RSV-sesongen, deretter månedlige injeksjoner.

Palivizumab kan gis uavhengig av andre vaksiner. Dersom et barn får RS-infeksjon under pågående profylakse, bør videre profylakse stoppes, da det er ekstremt sjeldent med en andre RSV-infeksjon i samme sesong.

 

 

 

Ref.:     Generell veileder i Pediatri NBF/infeksjoner og vaksiner/3.19 vaksiner og immunprofylakse

 

 

 

Stavanger universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken, SUS, mai 2018 / mars 2020