Prøvesvar - Signering leger KK v. 1.2, 21.01.2019

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

1.      Hensikt: 

Rasjonell flyt i håndtering av prøvesvar

2.      Omfang:

Arbeidsoppgaver i DIPS

3.      Ansvar:

Arbeidsoppgavene i DIPS er legens personlige ansvar og bør gjennomgås daglig. Dersom man har fravær over flere dager må man overføre arbeidsoppgavene til en kollega. Gi tilgang i DIPS Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Ved akutt fravær overfører avdelingsoverlege arbeidsoppgavene.

Ved vanskelige avgjørelser, konferer med ansvarlig overlege, evt seksjonsoverlege. Med ansvarlig overlege menes overlege som assisterte ved operasjon, ble konsultert i forbindelse med undersøkelse o.l.

4.      Arbeidsoppgavene omfatter:

Dokumenter til vurdering:    Vurder og signér

Lab. svar til vurdering:        Vurder, signér, evt. info til pasient
Røntgensvar til vurdering:    Vurder og signér, evt. info til pasient
Patologisvar til signering:    

o    Vurder og signér

o    Sett endelig diagnose. Diagnose i epikrise bekreftes, evt. endring av den foreløpige diagnosen. Bekreftelse sendes som gul lapp til sekretær (So Stv KK Kontor). Lege kan også bekrefte/endre diagnose selv i Dips, men må sikre at redigert epikrise går til primærlege og henvisende lege. Ved manglende informasjon vil sekretærene sende en påminnelse med spørsmål om endring av diagnose.

o    Informasjon sendes til pasient (eller etter hva som er avtalt med pasienten)

o    Evt. viderehenvisning for behandling, igangsettelse av  pakkeforløp Pakkeforløp - Gynekologisk kreft eller kontroll

o    Evt. melding i Kreftregisteret (KREMT) 

         Meldinger (Gule lapper):      Bør besvares i løpet av få dager

         Avdelingsarbeid:                 Prøvesvar knyttet til inneliggende pasienter må signeres

  • daglig under previsitt.
  • Obs prøver som blir tatt på avdelingen må merkes med rekvirent (legenavn)

5. Kontor

Kontor tar ut rapporter for å kontrollere om prøvesvar er signert.