Bekreftelse på innleggelse ved Øre-Nese-Hals sengepost 2AB v. 1.4, 20.11.2019