Pleuratapping (pasientinformasjon) v. 1.4, 19.08.2020

Lungene er omsluttet av en dobbel sekk; lungehinnene (pleura). Normalt skal det være ca 10 ml væske i rommet mellom lungehinnene. Denne fukter overflatene. Noen sykdommer fører til at det likevel danner seg mer væske. Dette kan medføre tungpust.

 

Hensikten med pleuratapping er å tappe ut væske fra lungesekken for å stille diagnose, finne ut hvorfor det blir produsert væske, eller for å lette pusten.

 

Pleuratapping utføres av lege på lungepoliklinikk eller på røntgenavdeling ved hjelp av ultralydapparat.

 

 

 

Før undersøkelsen:

Det blir tatt røntgen av lungene. Væskemengden i lungesekken vurderes av lungelege. Det vil bli tatt blodprøver av deg på forhånd.

 

Dersom du står på blodfortynnende medisiner, ta kontakt med lungedagpost/poliklinikk på forhånd.

 

 

 

Slik foregår undersøkelsen:

For at legen skal komme godt til, sitter du på en krakk og lener deg mot sengen. Noen ganger blir undersøkelsen utført mens du ligger i sengen.

 

Innstikksstedet blir vasket med desinfiserende middel. Huden rundt, pluss vevet innover blir lokalbedøvd. En sprøytespiss blir stukket inn i lungesekken og væske blir trukket ut. Noe væske tappes på prøveglass og sendes til undersøkelse

 

Ved mye pleuravæske kan det under undersøkelsen bli lagt inn ett dren (tynt rør) for å tømme ut så mye væske som mulig. Drenet kan ligge i noen timer eller flere døgn. Hvis behov blir du innlagt på lungeavdelingen for observasjon og videre behandling.

 

 

 

 

 

 

Etter undersøkelsen:

Luftlekkasje kan i enkelte tilfeller forekomme.

Etter undersøkelsen blir du værende på lungedagposten til observasjon, eventuelt innleggelse. Sykepleier måler BT, puls og oksygenmetning. Ved innlagt dren måles pleuravæske mengde. Drenet fjernes før hjemreise.

 

Telefonnummer til dagposten: 51518186

Mobiltelefonnummer: 90779967