Pasientens Bok - Strålebehandling: Munn og svelg v. 1.2, 26.09.2014