Flerlinger

Flerlinger v. 1.8, 09.06.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©                                  Forandringer er understreket.

 

Anbefalinger i svangerskapet

       Ta stilling til chorionisitet når flerlinger oppdages.

       Det er ikke vist nytte av rutinemessig cx måling i tvillingsvangerskap. Lav terskel for måling av cx ved symptomer på prematur fødsel. Cx < 25 mm gir økt risiko for prematur fødsel. Vurder Celeston og eventuelt innleggelse ved cx kortere enn 25 mm før uke 28.

 

Monochoriale (MCDA) og Monoamnionale (MCMA) tvillinger

       Oppfølgning: Se egen rutine Tvilling-tvilling transfusjonssyndrom_ TTTS. Selektiv IUGR og skjema Svangerskap - Tvillinger monochorionale/diamnionale skjema - Pasientinformasjon

       Anbefal vaginal fødsel hvis første tv. ligger i hodeleie og

sv.skapet ellers er normalt.

       Anbefal sectio forløsning hvis det stor forskjell i størrelse (over 20%)

       Hvis tvilling 1 ligger i seteleie kan man forløse vaginalt hvis kvinnen ønsker det og betingelsene for vaginal seteforløsning ellers er tilstede.

       MCDA tvillinger bør induseres/forløses omkring uke 36-37

       MCMA tvillinger bør forløses m/sectio i uke 32.

       Det skal måles hemoglobin på alle monochorionale tvillinger etter fødsel, se Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig), punkt C.

 

Dichorionale tvillinger

       Kan følges vekselvis hos spesialist og i primærhelsetjenesten.

       Vekstestimering hver 4. uke fra uke 24.

       Blodstrømsmålinger er ikke nødvendig ved ukompliserte forløp, men gjøres ved økende vekstavvik/vekstdiskordans, eller annen relevant patologi.

       Oppfølging se skjema: Svangerskap - Tvillinger dichorionale skjema - Pasientinformasjon

       Vaginal fødsel anbefales hvis tvilling 1 ligger i hodeleie.

       Dersom tvilling 2 er >20% større enn tvilling 1 foreligger en litt økt risiko for problemer ved forløsning av tvilling 2. I utgangspunktet kan man likevel planlegge for vaginal fødsel, men situasjonen skal diskuteres med erfaren obstetriker.

       Hvis tvilling 1 ligger i seteleie kan man forløse vaginalt hvis kvinnen ønsker det og betingelsene for vaginal seteforløsning ellers er tilstede.

       Induksjon/forløsning anbefales omkring uke 38-39

 

Flerlinger > 2 (3 eller flere fostre)

       Bør følges opp ved fødepoliklinikk hver 2. uke.

       Sectioforløsning anbefales. Hvis mulig bør svangerskapet strekkes til uke 35-36.

 

Vaginalforløsning (tvillinger)

       Kontinuerlig CTG - registrering av begge fostre under

    fødselen, fortrinnsvis STAN på tvilling 1.

       Tøm urinblæren før forløsningen.

       Kvinnen skal ha innlagt 2 venfloner.

       Navlesnor til tvilling 1 merkes med 2 rette arterie-pinsetter (som ved vanlig avnavling), mens navlesnor til tvilling 2 skal merkes med 3 arteriepinsetter.

       Ha Syntocinoninfusjon klar.

       1-2 erfarne fødselsleger skal være tilstede. Ha ultralyd-apparat på fødestuen.

       Epiduralanalgesi, sterk anbefaling. Hvis kvinnen ikke har epidural analgesi, må anestesilege informeres om mulig behov for rask transport til op.stuen for anestesi.

       Barnelege skal være på fødeavdelingen ved tvillingfødsel.

       Tvilling 2 registreres med CTG etter at tvilling 1 er født. Dersom det er vanskelig å få inn CTG, følges fosterlyden til tvilling 2 med ultralyd.

       Ikke gjør ”tidlig” amniotomi på tvilling 2 uten at det er indikasjon og betingelser for rask forløsning.

       Kombinert vending og uttrekning på fot anbefales hvis hodet blir stående over bekkeninngangen, inntakt vannblære og det er nødvendig med forløsning.

       Tvilling 2 ledes ned i et lengdeleie, og leie kontrolleres med ultralyd.

   Vær aktiv med forløsning av tvilling 2 hvis det er usikkerhet ved fosterlyden (tang, vakum eller vending og uttrekning). Totalekstraksjon kan brukes ved seteleie og truende asfyxi hos tvilling 2.

   Tilstreb forløsning innen 1 time.

   Risiko for atoniblødning; se Postpartumblødning

 

 

Referanser om tvilling svangerskap fra Royal College of Obstetrics and Gynecology (England):

  • Tvillingsvangerskap

http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-guidance/multiple-pregnancy-study-group-statement

  • Monochorionale tvillinger

http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/uploaded-files/T51ManagementMonochorionicTwinPregnancy2008a.pdf

  • Barret, Jon F.R.: “A Randomized Trial of Planned Cesarean or Vaginal Delivery for Twin Pregnancy.” N EEGLJ MED 369;14 OCTOBER 3, 2013.