Oksygen, informasjonsmateriell foreldre v. 1.4, 03.01.2022