Oksygen, informasjonsmateriell foreldre v. 1.3, 21.12.2015