Stillingsbeskrivelse assistent

Stillingsbeskrivelse assistent v. 1.4, 13.12.2017

 

 

 

 

1.  Kvalifikasjoner

 • 9-årig grunnskole
 • evne til å arbeide selvstendig
 • gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

 

2.  Organisatorisk plassering

 • assistent er faglig og administrativt underlagt seksjonsleder

 

3.  Ansvars og arbeidsområder

 • utføre arbeidsoppgaver etter gjeldende prosedyrer
 • har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert
 • følge pålagte vernerutiner for smittefare
 • delta i opplæring av nyansatte
 • følge avdelingens HMS-bestemmelser

4.  Samarbeidsforhold

 • motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

 

5.  Spesielle bestemmelser

 • Assistent har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16
 • endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef i samarbeid med seksjonsleder.  Slike endringer gis skriftlig.