Diagnoseskjema Gyn. cancer - og premaligne tilstander 4AC og poliklinikk 17.4.2021 v. 2.1, 23.04.2021